ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ: ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆಯನ್ನೇ ದಿಕ್ಕರಿಸಿದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ

297

ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ: ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆಯನ್ನೇ ದಿಕ್ಕರಿಸಿದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ. ಕಚೇರಿಗೆ ಬೀಗಜಡಿದು ಇಲಾಖಾಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಾಪತ್ತೆ.