ಶಾಸಕ ಅರವಿಂದ ಲಿಂಬಾವಳಿ ರವರ ೫೦ನೇ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬ

432

ಮಹದೇವಪುರ: ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಅರವಿಂದ ಲಿಂಬಾವಳಿ ರವರ ೫೦ನೇ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರದಾದ್ಯಂದ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದರು.