ಇಂದಿನಿಂದಾ ರಸ್ತೆಗೆ ಇಳಿದ ಕೆಎಸ್‌ಆರ್ ಟಿಸಿ ಬಸ್ಸುಗಳು.

479

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ/ಚಿಂತಾಮಣಿ: