ಸಂಕಷ್ಟದ ಜನರಿಗೆ ದಿನಸಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಿಸಿದ ಶಾಸಕರು

176

ಮಂಡ್ಯ/ಮಳವಳ್ಳಿ: ವರದಿ…ಲೋಕೇಶ್