ಲಸಿಕೆಗಾಗಿ ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು

71
ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ/ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ:ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾನೆ ಯಿಂದ ಎರಡನೇ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯಲು ಸರಥಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು.