ಲಸಿಕೆಗಾಗಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಪರದಾಟ..!?

25

ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ/ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ: