ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಯಿಂದ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದ‌ ಮುಂದೆ ನಿಂತ ಮಳೆನೀರು.

19

ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ/ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ: