ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ

257

ಕೋಲಾರ/ಕೆಜಿಎಫ್ : ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಿಡವಾಯಿ ಆಸ್ಪೆತ್ರೆಯಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಪಾಸಣೆ

ಮೈರಾಡ ನಿಸರ್ಗ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆಂಪಾಪುರ ಬಿ.ವೆಂಕಟೇಶ್ ರವರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಿಡವಾಯಿ ಆಸ್ಪೆತ್ರೆಯಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಪಾಸಣೆ ಶಿಬಿರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಎಂ. ಕೊತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.